Αρ. Απόφασης 111/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 261/2015 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ σχετικά με την επιβολή προστίμου σε περίπτωση κλοπής νερού

Accessibility
Κλείσιμο