Αρ. Απόφασης 29/2016 – Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας» με αριθ. Μελέτης 10/2014

Accessibility
Κλείσιμο