Αρ. Απόφασης 103/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου « Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο