Αρ. Απόφασης 53/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια χειμερινών στολών δημοτικής αστυνομίας Δήμου Εορδαίας »

Accessibility
Κλείσιμο