Αρ. Απόφασης 9/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10 Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο