Αρ. Απόφασης 88/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

Accessibility
Κλείσιμο