Αρ. Απόφασης 58/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων 2.500,00 από τον ΚΑ 00.6494.0000 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για > του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο