Αρ. Απόφασης 59/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.230,00 ευρώ με το Φ.Π.Α από τον ΚΑ 30.6117.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την δαπάνη σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ολυμπιάδας, δημοτικών ακινήτων που εμφαίνονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου

Αρ. Απόφασης 58/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων 2.500,00 από τον ΚΑ 00.6494.0000 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για > του Δήμου Εορδαίας
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 60/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 20.184,62 ευρώ με το Φ.Π.Α από τον ΚΑ 30.7331.0007 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 59/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.230,00 ευρώ με το Φ.Π.Α από τον ΚΑ 30.6117.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την δαπάνη σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ολυμπιάδας, δημοτικών ακινήτων που εμφαίνονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου

Αριθμός Απόφασης – 59/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο