Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

December 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2020

[…]
December 22, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-12-2020

[…]
December 21, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2020

[…]
December 8, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 8-12-2020

[…]
December 8, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 8-12-2020

[…]
November 30, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4-12-2020

[…]
November 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 26-11-2020

[…]
November 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27-11-2020

[…]
November 16, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-11-2020

[…]
November 11, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-11-2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο