Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

January 28, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τρίτη 02-02-2021

[…]
January 27, 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-1-2021

[…]
January 25, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29-01-2021

[…]
January 25, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-01-2021

[…]
January 20, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 20-01-2021

[…]
January 15, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-01-2021

[…]
January 14, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19-1-2021

[…]
January 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-01-2021

[…]
December 24, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-12-2020

[…]
December 24, 2020

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-12-2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο