Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

March 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-3-2021

[…]
March 8, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 11-3-2021

[…]
March 5, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10-3-2021

[…]
March 4, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

[…]
February 25, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1-3-2021

[…]
February 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 26-2-2021.

[…]
February 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23-02-2021

[…]
February 18, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 18-02-2021.

[…]
January 29, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 3-2-2021

[…]
January 29, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 1-2-2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο