Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

April 29, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-5-2021

[…]
April 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-04-2021

[…]
April 22, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 26-4-2021

[…]
April 19, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-4-2021

[…]
April 12, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-4-2021

[…]
March 31, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 5-4-2021

[…]
March 26, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-3-2021

[…]
March 26, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-3-2021

[…]
March 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-3-2021

[…]
March 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-3-2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο