Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

November 11, 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 18-11-2016

[…]
November 10, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

[…]
November 7, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-11-2016

[…]
October 20, 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2016

[…]
October 20, 2016

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2016

[…]
October 6, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2016

[…]
September 19, 2016

Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

[…]
September 12, 2016

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

[…]
September 9, 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

[…]
September 1, 2016

16η πρόσκληση

[…]
Accessibility
Κλείσιμο