Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

October 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-10-2021

[…]
October 18, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-10-2021

[…]
October 18, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-10-2021

[…]
October 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας στις 12/10/2021

[…]
October 5, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/10/2021

[…]
October 4, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8-10-2021

[…]
September 21, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-09-2021

[…]
September 13, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-9-2021

[…]
September 8, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/9/2021

[…]
September 2, 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 03-09-2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο