Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

March 27, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 31-3-2020

[…]
March 27, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 1-4-2020

[…]
March 18, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 20-3-2020

[…]
March 9, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

[…]
March 6, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

[…]
February 28, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-3-2020

[…]
February 27, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

[…]
February 12, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 17-2-2020

[…]
February 4, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 06-02-2020

[…]
January 31, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο