Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

November 10, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10-11-2020

[…]
October 30, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-11-2020

[…]
October 30, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

[…]
October 12, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

[…]
October 5, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9-10-2020

[…]
September 25, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-9-2020

[…]
September 24, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

[…]
September 11, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 17-9-2020

[…]
August 31, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4-9-2020

[…]
August 21, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27-8-2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο