Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

November 4, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 7-11-2019

[…]
October 31, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τετάρτη 6-11-2019

[…]
October 24, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 24-10-2019

[…]
October 22, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 24-10-2019

[…]
October 11, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

[…]
October 11, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16-10-2019

[…]
October 10, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

[…]
September 23, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Παρασκευή 27-9-2019

[…]
September 23, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 26-9-2019

[…]
September 20, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 25-9-2019

[…]
Accessibility
Κλείσιμο