Πληροφορίες για το Δήμο

Η Εορδαία επί 60 και πλέον χρόνια αλλάζει: ο λιγνίτης αστικοποιεί την αγροτοκτηνοτροφική επαρχία και θεμελιώνει την μετάβαση της περιοχής στην βιομηχανική εποχή.

Σε άρρηκτη σχέση με την ανάπτυξη της ΔΕΗ, η Εορδαία αναβαθμίζεται σε βιομηχανικό πυλώνα της χώρας και από τα μεγαλύτερα ενεργειακά κέντρα των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Δημιουργείται νέα παραγωγική δυναμική, οι κάτοικοι αποκτούν τεχνικές δεξιότητες, το τοπίο καθημερινά αλλάζει.

Η οικονομική ευρωστία συγκέντρωσε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και μορφωτικού επιπέδου, ο πληθυσμός της περιοχής αυξήθηκε, δημιουργήθηκαν πλήρεις αστικές υποδομές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Οι ενεργειακές εξελίξεις, ο ρόλος της λιγνιτικής παραγωγής και η μελλοντική φυσιογνωμία της ΔΕΗ επηρεάζουν καθοριστικά την Εορδαία και επιβάλλουν την προσαρμογή των επιλογών μας στις ραγδαίες αλλαγές του οικονομικού, του ενεργειακού και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Εορδαίας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα που προκάλεσε η εντατική λιγνιτική εκμετάλλευση: ανοικτά ορυχεία, συρρίκνωση παραγωγικών εδαφών, αναπτυξιακή μονομέρεια, υψηλή ανεργία, μετεγκαταστάσεις οικισμών.

Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τα έργα που προωθεί η Δημοτική Αρχή επιδιώκει την αναπλήρωση των απωλειών από την υποχώρηση της λιγνιτικής παραγωγής.

Με σχεδιασμό, με συνεργασίες και με συνετή, στοχευμένη διαχείριση των πόρων εργαζόμαστε για την περιβαλλοντική ανάταξη και για την βέλτιστη προσαρμογή της περιοχής μας στην μεταβιομηχανική εποχή.

Καθοριστικές για την βιωσιμότητα του τόπου μας και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι οι συνεργατικές δράσεις που θα συμβάλουν:

■ στην στήριξη και διάδοση των μέτρων ανακατεύθυνσης και προσαρμογής της τοπικής οικονομίας
■ στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα
■ στην υποστήριξη καινοτόμων προτάσεων σε παραδοσιακούς τομείς
■ στην αποκατάσταση του τοπίου και των εδαφών

Ο Δήμος Εορδαίας ισχυρό κέντρο και οικονομικός πόλος, θα συνεχίσει την δημιουργική του παρουσία στην νέα εποχή που διαμορφώνεται στον τόπο και την Περιφέρειά μας. Οι κατακτήσεις του παρελθόντος μας εγγυώνται τις λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας
Ζαμανίδης Σάββας

Accessibility
Κλείσιμο