Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους γεννηθέντες το έτος 1997, κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

Παραλειφθέντες εκλογείς
January 15, 2015
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χωρών που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών Ιανουαρίου 2015
January 19, 2015

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους γεννηθέντες το έτος 1997, κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

Accessibility
Κλείσιμο