Παρακολούθηση Προϋπολογισμού

2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 92/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 70/2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020                          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 345/2019 ΑΔΣ

2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 35/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27/2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΡΒΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 112/2019

ΑΠΟΦΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 292/2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 208/2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  44/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 161/2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019 (Ο.Π.Δ.)

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΠΔ 2019                   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΣ 16/2019

ΟΠΔ 2019          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ  364/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 363/2018    

 

2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΙΟΥ 2017 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΙΓΜΟΣ 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ MAIOY 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

2015

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ –   Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  –     Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ –     Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IOYΛIOY 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IOYNIOY 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ MAIOY 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

 

Accessibility
Κλείσιμο