Παρακολούθηση Προϋπολογισμού

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΔΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 104/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 77/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟς 2022               ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 1/2022


2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 317/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 140/2021

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  223/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 92/2021

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 100/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 45/2021

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021                 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 186/2020


2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6/2021

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 266/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 176/2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ B΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 169/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 120/2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 92/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 70/2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020                          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 345/2019 ΑΔΣ


2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Δ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 35/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27/2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΡΒΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 112/2019

ΑΠΟΦΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 292/2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 208/2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  44/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 161/2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2019 (Ο.Π.Δ.)

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΠΔ 2019                   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΔΣ 16/2019

ΟΠΔ 2019          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ  364/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019          ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΣ 363/2018    


2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018


2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΙΟΥ 2017 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΙΓΜΟΣ 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ


2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ MAIOY 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 


2015

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ –   Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  –     Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ –     Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IOYΛIOY 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IOYNIOY 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ MAIOY 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

 

Accessibility
Κλείσιμο