Παρακολούθηση Προϋπολογισμού

2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΪΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΙΟΥ 2017 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΙΓΜΟΣ 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ MAIOY 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

2015

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ –   Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  –     Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ –     Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IOYΛIOY 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IOYNIOY 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ MAIOY 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

 

Accessibility
Κλείσιμο