Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Απόφαση Ορισμού Μελών Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας υπ΄αριθμ.  110/2017  ΑΔΑ: Ω122Ωρ6-Χ2Τ

Τακτικά Μέλη

Αριστερίδης Ιωάννης – Πρόεδρος  Επιτροπής -Δημοτικός Σύμβουλος

Σίσιος Μιχάλης – Αντιπρόεδρος Επιτροπής  -Δημοτικός Σύμβουλος

Κύρκα Μαρία -Δημοτική Σύμβουλος

Μπίγγας Στέφανος -Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Χόλμα Αντωνία -Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας

Πεϊτσίνης Αθανάσιος  – Δ/ντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος – Δ/ντής 6ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Πολυχρονιάδης Ιάκωβος  – Δ/ντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Παπαδόπουλος Μωυσής – Εκπρόσωπος συλλόγου γονέων (Πρόεδρος συλλόγου γονέων 11ου Δημοτικού σχολείου)

Μωσαΐδου Ελισάβετ – Δημότης

Κουπαρανίδης Βασίλειος  – Δημότης

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιορδανίδης Φώτιος  – Δημοτικός Σύμβουλος

Σερσέμης Κωνσνταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος

Πολυχρονίδης Δημήτριος  – Δημοτικός Σύμβουλος

Μίχος Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Απατσίδης Θεμιστοκλής – Διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Βερμίου

Ασπράγκαθος Γεώργιος – Διευθυντής 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος – Διευθυντής 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Κάτσιου Αικατερίνη Δημότης

Παυλίδου Ελένη Δημότης

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2463 350 120

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 🔗  (παλαιά)

ΦΕΚ Σύστασης Σχολικών Επιτροπών : ΦΕΚ 945/Β/24-5-2011   ||    Τροποποιητικό ΦΕΚ 174/Β/6-2-2012

Accessibility
Κλείσιμο