Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Εορδαίας


Απόφαση Ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

υπ΄αριθμ.  228/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας ΑΔΑ: Ψ4ΗΠΩΡ6-Θ7Ρ

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 • Αντωνιάδης Κυριάκος Δημοτικός Σύμβουλος
 • Φουρκίωτης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Λόφτσαλη Αναστάσιο
 • Καίδου Άννα Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρώτρια την Αντωνιάδου Μαρία
 • Μπίγγας Στέφανος Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Δίκα Ιωάννη
 • Σίσσιος Μιχάλης Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Τραχανά Δημήτριο
 • Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος Δ/ντής 12 ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας με αναπληρωτή Πεϊτσίνη Αθανάσιο Δ/ντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρικίου
 • Απατσίδης Θεμιστοκλής Δ/ντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Βερμίου με αναπληρωτή τον Πολυχρονίδη Ιάκωβο Δ/ντή 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας
 • Σωτηριάδου Βαρβάρα Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας με αναπληρώτρια την Κεβρεκίδου Μαρία Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Περδίκκα
 • Κόνιαρη Χριστίνα με αναπληρώτρια την Σαχπατζίδου Δέσποινα
 • Χόλμπα Αντωνία με αναπληρωτή τον Μωυσιάδη Σταύρο
 • Ανανιάδης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων με αναπληρώτρια την Καραγιαννάκη Ελένη

 Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντωνιάδης Κυριάκος

Αντιπρόεδρος εκλέγεται η Δημοτική Σύμβουλος Καίδου Άννα


Τηλέφωνο Γραμματείας: 2463 350 120

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 🔗  (παλαιά)

ΦΕΚ Σύστασης Σχολικών Επιτροπών : ΦΕΚ 945/Β/24-5-2011   ||    Τροποποιητικό ΦΕΚ 174/Β/6-2-2012

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας 2017-2019

Accessibility
Κλείσιμο