Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Απόφαση Ορισμού Μελών – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας υπ΄αριθμ.  111/2017  ΑΔΑ: 6ΝΟΤΩΡ6-Υ0Ξ

Τακτικά Μέλη

Αριστερίδης Ιωάννης  – Πρόεδρος Επιτροπής – Δημοτικός Σύμβουλος

Καραφουλίδης Ανέστης – Αντιπρόεδρος Επιτροπής  – Δημοτικός Σύμβουλος

Κύρκα Μαρία – Δημοτικός Σύμβουλος

Ασπράγκαθος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Καραϊσκος Γεώργιος  – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Βασιλείου Ελένη – Διευθύντρια 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας

Γκέκας Βασίλειος – Διευθυντής Γυμνασίου Αναρράχης Εμπορίου

Θεοχάρης Ιωάννης – Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

Καλερίδης Γεώργιος – Δημότης

Κάτσιου Αικατερίνη – Δημότης

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιορδανίδης Φώτιος – Δημοτικός Σύμβουλος

Σερσέμης Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος

Κατσίδης Ευστάθιος – Δημοτικός Σύμβουλος

Μπίγγας Στέφανος – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Μίχος Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Νίκου Λυμπέρης – Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας

Μαυρόπουλος Σάββας – Διευθυντής 3ου ΓΕΛ Πτολεμαϊδας

Γάκης Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Μαθητών

Διαμαντής Αναστάσιος – Δημότης

Μίμη Φανή – Δημότης

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2463 350 120

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 🔗 (παλαιά)

ΦΕΚ Σύστασης Σχολικών Επιτροπών : ΦΕΚ 945/Β/24-5-2011   ||    Τροποποιητικό ΦΕΚ 174/Β/6-2-2012

Accessibility
Κλείσιμο