5.1. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, Επιτροπών και ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ
5.2. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
5.3. Τμήμα Διοίκησης , Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

 

Accessibility
Κλείσιμο