9.1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΟΥΡΙΚΙ
9.1.3. Γραφείο ΚΕΠ
9.1.4. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
9.1.5. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
9.1.6. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
9.1.7. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων
9.2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ
9.2.1. Γραφείο ΚΕΠ
9.2.2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
9.2.3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
9.2.4. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
9.2.5. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων
9.3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.3.1. Γραφείο ΚΕΠ
9.3.2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
9.3.3. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
9.3.4. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
9.3.5. Γραφείο Οικονομικών
9.4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗ
9.4.1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Accessibility
Κλείσιμο