ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – Απόφαση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο