ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Απόφαση Ορισμού Μελών Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΣ 217/2019

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής –  Αρ. Απόφασης: 18538/512/19-9-2019


Πρόεδρος Πλακεντάς Παναγιώτης

Τακτικά μέλη

Ορφανίδης Δημήτριος

Σεβαστού Ζαφειρούλα (Ρούλα)

Αντωνιάδης Κυριάκος

Καρακασίδης Δημήτριος

Τερζοπούλου – Τζινιέρη  Αθηνά

Μπίγγας Στέφανος

Κοκκινίδης Ευστάθιος

Σπόντης Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη

Καϊδου Άννα

Τσεχελίδης Δημήτριος

Μίχος Κωνσταντίνος

Κωτσίδης Στέφανος

Τουρτούρης Αθανάσιος

Παπαχρήστου Αναστάσιος

 


Οικονομική Επιτροπή  2014-2019

Accessibility
Κλείσιμο