ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Απόφαση εκλογής μελών  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5/2022

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –  Αρ. Απόφασης: 328/10/10-2-2022


 Πλακεντάς Παναγιώτης (Πρόεδρος)

Τακτικά μέλη

Λόφτσαλης Αναστάσιος (Αντιπροέδρος)

Κάλφας Παναγιώτης

Σπόντης Δημήτριος

Πράπα Αναστασία

Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Δίκας Ιωάνης

Ταϊρίδης Χρύσανθος

Μαυρίδου Μάρθα

Αναπληρωματικά μέλη

Αντωνιάδου Μαρία

Σεβαστού Ζαφειρούλα

Παπαχρήστου Αναστάσιος

Κωτσίδης Στέφανος

Σίσσιος Μιχάλης

Μωυσιάσης Στυλιανός


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2019 – 2022

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2014-2019

Accessibility
Κλείσιμο