Επιτροπή Παρακαλούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  ΑΔΣ 73/2017 ΑΔΑ: 6ΙΣ7ΩΡ6-ΨΙΔ, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Κυκλοφοριακής Μελέτης είναι:

 

  • Χαϊτίδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος για θέματα κυκλοφοριακά
  • Καραφουλίδης Ανέστης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων
  • Μπίγγας Στέφανος, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
  • Τσακιρίδης Γεώργιος  & Νικολιάς Σάββας, Εκπρόσωποι Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Κιορπέ Ευαγγελία  & αναπληρωτής Πύρζας Κωνσταντίνος, εκπρόσωποι Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
  • Τασιός Σπυρίδων , εκπρόσωπος Τροχαίας
Accessibility
Κλείσιμο