Επιτροπή Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαϊδας

 

Σύμφωνα με τις υπ. αριθμ.  ΑΔΣ 234/2019  ΑΔΑ: ΨΠΧΧΩΡ6-Η6Δ και ΑΔΣ 17/2021 ΑΔΑ: ΨΗΜΞΩΡ6-ΒΕ0, μέλη της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας  είναι:

 

 • Ορφανίδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα κυκλοφοριακά
 • Τσεχελίδης Δημήτριος, Δημοτικός σύμβουλος
 • Μπίγγας Στέφανος, Δημοτικός σύμβουλος
 • Τσακιρίδης Γεώργιος , Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας
 • Νικολιάς  Σάββας, Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Νικολαΐδης Ισαάκ , Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαϊδας
 • Πύρζας Κωνστντίνος με αναπληρώτρια την Μπαντελά Βασιλική, εκπρόσωποι  της Δημοτικής Αστυνομίας
 • Τάσιος Σπύρος , εκπρόσωπος Τροχαίας
 • Τσιτούρης Λάζαρος  με αναπληρωτή τον Καραγεωργίου Ευάγγελο , εκπρόσωποι συλλόγου ΡΑΔΙΟ – ΤΑΞΙ
 • Καζαντζής Θεόδωρος με αναπληρωτή τον Λαζαρίδη Χρήστο , εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ αστικών γραμμών
 • Καδόγλου Σταύρος με αναπληρώτρια την Άρτεμη Σιδηροπούλου , εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου
 • Βαλκάνης Στέφανος με αναπληρωτή τον Αντωναρίδη Στυλιανό, εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων & Φίλων με  αναπηρία ΠΔΜ
 • Μήγγος Μιχαήλ με αναπληρωτή τον Παναγιωτίδη Αβραάμ, εκπρόσωποι του συλλόγου Ατόμων με αναπηρία

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Δημοτική Αστυνόμος Παπαδοπούλου Αναστασία

 

 

 

Επιτροπή Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας 2017-2019

Accessibility
Κλείσιμο