Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας


Απόφαση Δημάρχου – Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας υπ. αριθμ.  1862/35/2020

Ανακλήθηκε – Απόφαση Δημάρχου -Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 19668/543/2019 ΑΔΑ: 6ΗΔΜΩΡ6-Ζ3Ω –

 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας υπ. αριθμ . 230/2019 ΑΔΑ: 7Χ04ΩΡ6-ΜΤΟ

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

  • Αντωνιάδης Κυριάκος – Δημοτικός σύμβουλος  – Πρόεδρος
  • Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος  – Δ/ντής 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας με αναπληρωτή τον Μήγγου Δημήτριο Δ/ντή 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας
  • Παπαδόπουλο Γεώργιο Δ/ντή Γυμνασίου Περδίκκα με αναπληρώτρια την Παπαδημητρίου Σουλτάνα Δ/ντρια 4ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας
  • Καμπούρη Γεώργιο εκπρόσωπο ΕΛΜΕ με αναπληρωτή τον Κεσκελίδη Δημήτριο
  • Ανανιάδη Αναστάσιο εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 11ου Δημοτικού Σχολείου με αναπληρώτρια την Καραγιαννάκου Ελένη
  • Δεληκώστα Μιχάλη εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαϊδας με αναπληρωτή τον Καδόγλου Σταύρο
  • Μήτου Ελένη εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαϊδας με αναπληρώτρια την Τσατλακίδου Ναυσικά

 


Τηλέφωνο Γραμματείας 246 335 01 20

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 2017-2019

Accessibility
Κλείσιμο