Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2019 (χρήση 2018)

(κλικ πάνω στα ονόματα για να δείτε τις δηλώσεις σε μορφή .pdf αρχείου)

Δημοτική Αρχή περιόδου 2019-2023

Δήμαρχος

Πλακεντάς Παναγιώτης

 

Αντιδήμαρχοι

Ορφανίδης Δημήτριος

Αντωνιάδου  Μαρία

Σεβαστού Ζαφερούλα (Ρούλα)

Κεσκερίδης Χρήστος

Φουρκιώτης Νικόλαος

Κάλφας Παναγιώτης

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Πρόεδρος

Πλακεντάς Παναγιώτης

 

Τακτικά Μέλη

Ορφανίδης Δημήτριος

Σεβαστού Ζαφειρούλα (Ρούλα)

Αντωνιάδης Κυριάκος

Καρακασίδης Δημήτριος

Τερζοπούλου – Τζινιέρη  Αθηνά

Μπίγγας Στέφανος

Κοκκινίδης Ευστάθιος

Σπόντης Δημήτριος

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Καϊδου Άννα

Τσεχελίδης Δημήτριος

Μίχος Κωνσταντίνος

Κωτσίδης Στέφανος

Τουρτούρης Αθανάσιος

Παπαχρήστου Αναστάσιος

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πρόεδρος

Πλακεντάς Παναγιώτης

 

Τακτικά Μέλη

Αντωνιάδου Μαρία

Κεσκερίδης Χρήστος

Λόφτσαλης Αναστάσιος

Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Τερζοπούλου – Τζινιέρη Αθηνά

Δίκας Ιωάννης

Σολαχίδου Βασιλική

Σπόντης Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη

Πράπα Αναστασία

Καϊδου Άννα

Κωτσίδης Στέφανος

Τραχανάς Δημήτριος

Μωυσιάδης Στυλιανός

Παπαχρήστου Αναστάσιος

 

 

 

Δημοτική Αρχή περιόδου 2014-2019

Δήμαρχος 
Σάββας Ζαμανίδης

Αντιδήμαρχοι
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Γεώργιος Κοκκινίδης
Μάρκος Βύρλιος
Ιωάννης Τσοκτουρίδης
Κοσμάς Σιδηρόπουλος
Απόστολος Καΐδης

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Τακτικά Μέλη
Σάββας Ζαμανίδης
Παρασκευή Βρυζίδου
Ιωάννης Αριστερίδης
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Γεώργιος Κοκκινίδης
Κωνσταντίνος Σερσέμης
Γεώργιος Χαιτίδης
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
Γεώργιος Καραΐσκος

Αναπληρωματικά Μέλη
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Κύρκα Μαρία
Μίχος Κωνσταντίνος
Τσολακίδης Ισαάκ

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τακτικά μέλη
Καίδης Απόστολος
Πολυχρονίδης Δημήτριος
Παπάς Ευθύμιος
Κάλφας Γεώργιος
Σπενταμίδης Γεώργιος
Μπίγγας Στέφανος ( της μειοψηφίας )
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής ( της Μειοψηφίας )
Ασπράγκαθος Ιωάννης( της μειοψηφίας )

Αναπληρωματικά μέλη
Σίσιος Μιχαήλ
Καραφουλίδης Ανέστης
Αριστερίδης Ιωάννης
Ανδρεάδης Κων/νος (της μειοψηφίας )
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη (της μειοψηφίας )

Accessibility
Κλείσιμο