image001    image002


02-09-2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2019

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

 


31-05-2019  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια

“ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΥΦΓΟΛΟ8-Φ10


06-05-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

“ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Ω2ΘΩΟΛΟ8-0ΡΡ


16-04-2019  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 1/2019

ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ : 6ΚΟΒΟΛΟ8-2ΞΦ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


05-04-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΣ 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΨΟΡΟΟΛΟ8-ΤΧΛ


28-2-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΑΣ”

Περισσόστερα…


11-10-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

“ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7320ΟΛΟ8-91Ω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


9-11-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

Περισσότερα…


10-9-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


31-7-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ: Ω0ΛΖΟΛΟ8-29Η

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 


27-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΟΧ 1/2017    ΑΔΑ:ΨΒ72ΟΛΟ8-ΛΓ

23-1-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017


18-01-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2017

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ


16-11-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2017  ΑΔΑ: 6ΦΧΤΟΛΟ8-ΤΜΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α1 – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 


10-5-2017:  ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ DEYApp –

ΚΛΙΛ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Το κτίριο του Υδραγωγείου Πτολεμαΐδας είναι σήμερα ένα από τα δυο διατηρητέα κτίρια της Πόλης.

Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της πόλης της Πτολεμαΐδας και αποτελεί το μοναδικό εποικιστικό υδραγωγείο στην Ελλάδα, δείγμα της προσφυγικής αρχιτεκτονικής και οργάνωσης. Ένα πραγματικό έργο τέχνης που παρόμοιο δεν έγινε σε άλλη  ελληνική πόλη.

Το κτίριο είναι το πρώτο σημαντικό κοινωφελές έργο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή στο διάστημα του μεσοπολέμου και συγκεκριμένα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την κατασκευή ανέλαβε η Διεύθυνση Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας με τεχνικό διευθυντή τον Στέφανο Βαμβακά και διαχειριστή του έργου τον μηχανικό Διομήδη Βασιλειάδη, πρόσφυγα από τον Πόντο. Ως χτιστάδες χρησιμοποιήθηκαν οι ξακουστοί πρόσφυγες μαστόροι από την Μικρά Ασία και τον Πόντο, στις μέρες μας δε σώζεται το όνομα του Θεόδωρου Κοσκερίδη από το Ανατολικό Εορδαίας.

Οι εργασίες κατασκευής του ολοκληρώθηκαν το 1928 από την τότε υπηρεσία “Διεύθυνση Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας” και λειτούργησε ως Κεντρικό Υδραγωγείο Πτολεμαΐδας τα επόμενα πενήντα χρόνια.

Το υδραγωγείο εξυπηρετούσε τις ανάγκες της τότε κωμόπολης των Καλαϊρίων με μια μόνο γεώτρηση αρχικά και αργότερα μέχρι το 1992 χρησιμοποιείτο ως ενδιάμεσο αντλιοστάσιο, για την μεταφορά πόσιμου νερού στην Κεντρική Δεξαμενή. Μία δεύτερη γεώτρηση έγινε το 1943-44 στην Αγία Σκέπη  και χρησιμοποιείτο μέχρι το 1984.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχιτεκτονική του Υδραγωγείου και κυρίως η πρόσοψη.

Το 1927 καταστράφηκαν λόγω πυρκαγιάς άγνωστο πως, τα γραφεία της Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή των αρχείων μεταξύ των οποίων και των σχεδίων κατασκευής και διαχείρισης των έργων του Υδραγωγείου Πτολεμαΐδας.

Κατόπιν αυτού του γεγονότος, το οποίο συνέβη πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο αείμνηστος Βαμβακάς – Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας – σχεδίασε επί χάρτου την ακτινωτή εικόνα της Πρόσοψης, τοποθετώντας τα κεφαλαία γράμματα για να τιμήσει  όλους όσους εργάστηκαν για την κατασκευή αυτού του αρχιτεκτονήματος της εποχής του Εποικισμού.

Τα δε κεφαλαία γράμματα που υπάρχουν στην πρόσοψη του οικοδομήματος είναι και αναφέρονται:

  • Μ: σε όλους όσοι εργάστηκαν για τις μεταφορές υλικών κ.λ.π.
  • Π: σε όλους όσοι εργάστηκαν και φρόντισαν για τις προμήθειες που χρειάζονταν.
  • Ε: στους εργολάβους – κατασκευαστές του Υδραγωγείου.
  • Η: στα ημερομίσθια που απαιτήθηκαν για την κατασκευή.
  • Υ: ευρισκόμενο στο κέντρο του ακτινωτού σχήματος, δηλώνει την λέξη ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Απόφαση υπ. αριθμ. 80/2015  ΑΔΑ: 6ΓΖΝΟΛΟ8-ΑΘΩ

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Απόφαση υπ. αριθμ. 81/2015  ΑΔΑ: ΩΑΦΨΟΛΟ8-ΒΨΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΕ -υπ. αριθμ. 107/2017 ΑΔΑ: ΩΒΖΧΩΡ6-215

Τακτικά Μέλη

Ζαμανίδης Σάββας  – Δήμαρχος- Πρόεδρος

Ιορδανίδης Φώτιος – Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος

Κύρκα Μαρία – Δημοτική Σύμβουλος

Ανδρεάδης Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας

Χρυσανθίδου Αναστασία – Δημότης

Παύλου Αναστασία – Δημότης

Δαλάκης Νικόλαος – Δημότης

Κακουλίδης Θεόδωρος – Εκπρόσωπος εργατικού κέντρου

Καραθωμάς Θωμάς  – Εκπρόσωπος εργαζομένων

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Βύρλιος Μάρκος – Δημοτικός Σύμβουλος

Τσοκτουρίδης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

Πολυχρονίδης Δημήτριος – Δημοτικός Σύμβουλος

Μπίγγας Στέφανος – Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας

Μωσαϊδου Ελισσάβετ – Δημότης

Κάτσιου Αικατερίνη  – Δημότης

Σκαρμήτσος Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου

Ιντζέμπελη Αρίστη – Εκπρόσωπος εργαζομένων

 

12-1-2017 : Συνέντευξη Προέδρου ΔΕΥΑΕ Φώτη Ιορδανίδη στο afrodioiki.gr

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΕΥΑΕ 🔗

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΕΥΑΕ 🔗

Accessibility
Κλείσιμο