1.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:1.339
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΑπογραφή

2011

Απογραφή

2001

Μεταβολή %
Τ.Κ.Αγίου Χριστοφόρου523638-18,03
Τ.Κ Ερμακιάς326353-7,65
Τ.Κ Καρυοχωρίου424514-17,51
Τ.Κ.Σπηλιάς6690-26,67
ΣΥΝΟΛΟ1.3391.595-16,05
2.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ:2.770
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΑπογραφή

2011

Απογραφή

2001

Μεταβολή %
Τ.Κ.Ανατολικού9058891,80
Τ.Κ.Κομνηνών6831.108-39,13
Τ.Κ Μεσόβουνου405488-17,01
Τ.Κ.Πύργων777804-3,36
Παρχάρια014-100
ΣΥΝΟΛΟ2.7703.303-16,05
3.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ:317
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΑπογραφή

2011

Απογραφή

2001

Μεταβολή %
Τ.Κ. Βλάστης317520-39,04
4.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ:3.939
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΑπογραφή

2011

Απογραφή

2001

Μεταβολή %
ΤΚ Αναρράχης9471.113-14,91
ΤΚ Άρδασσας1.0179388,42
Κρυόβρυσης148173-18,97
ΤΚ Εμπορίου8201.012-19,89
ΤΚ Μηλοχωρίου580724-19,89
ΤΚ Φούφα575784-26,66
ΣΥΝΟΛΟ3.9394.571-13,83
5.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ: 37.180
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΑπογραφή

2011

Απογραφή

2001

Μεταβολή %
ΔΚ Πτολεμαΐδας32.06229.9746,81
ΤΚ Ασβεστόπετρας722742-2,70
ΤΚ Γαλάτειας384527-27,13
ΤΚ Δροσερού34630613,07
ΤΚ Κομάνου106504-78,97
ΤΚ Μαυροπηγής465601-78,99
ΤΚ Ολυμπιάδας605683-22,63
ΤΚ Πενταβρύσου219292-11,42
ΤΚ Περδίκα1.5891.858– 25,00
ΤΚ Προαστείου644532-14,48
ΤΚ Πτελεώνα388375,00
Παλιά Αμπέλια0323-100%
ΣΥΝΟΛΟ45.54546.396-1.12
Accessibility
Κλείσιμο