Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

June 25, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 01-07-2021

[…]
June 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 25-06-2021

[…]
June 22, 2021

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-06-2021

[…]
June 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 24-6-2021

[…]
June 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-6-2021

[…]
June 16, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22-6-2021

[…]
June 16, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου στις 28-6-2021

[…]
June 10, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 10-6-2021

[…]
June 3, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-6-2021

[…]
June 2, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 7-6-2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο