Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

July 28, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/7/2021

[…]
July 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-7-2021

[…]
July 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-7-2021

[…]
July 19, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-7-2021

[…]
July 19, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-07-2021

[…]
July 15, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-7-2021 ημέρα Πέμπτη

[…]
July 13, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 15/7/2021

[…]
July 9, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-7-2021

[…]
July 8, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/7/2021

[…]
July 1, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1/7/2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο