Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

September 21, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-09-2021

[…]
September 13, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-9-2021

[…]
September 8, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/9/2021

[…]
September 2, 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 03-09-2021

[…]
September 2, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6-9-2021

[…]
August 27, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-8-2021

[…]
August 26, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 31/8/2021

[…]
August 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27-8-2021

[…]
August 5, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-8-2021

[…]
August 5, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5-8-2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο