Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

November 8, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-11-2021

[…]
November 4, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/11/2021

[…]
October 29, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβολίου στις 3/11/2021

[…]
October 26, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26/10/2021

[…]
October 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-10-2021

[…]
October 18, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-10-2021

[…]
October 18, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-10-2021

[…]
October 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας στις 12/10/2021

[…]
October 5, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/10/2021

[…]
October 4, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8-10-2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο