Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

December 13, 2021

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 17/12/2021

[…]
December 9, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/12/2021

[…]
December 9, 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας

[…]
December 8, 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/12/2021

[…]
December 3, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-12-2021

[…]
November 29, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 3-12-2021

[…]
November 26, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/12/2021

[…]
November 23, 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-11-2021

[…]
November 22, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 25-11-2021

[…]
November 15, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 19-11-2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο