Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

January 20, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 24-01-2022

[…]
January 14, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-1-2022

[…]
January 13, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-1-2022

[…]
January 7, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/1/2022

[…]
January 3, 2022

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 9-1-2022

[…]
December 31, 2021

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/1/2022

[…]
December 24, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 30-12-2021

[…]
December 21, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2021

[…]
December 16, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-12-2021

[…]
December 16, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας 20-12-2021

[…]
Accessibility
Κλείσιμο