Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

March 16, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-03-2022

[…]
March 14, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-03-2022

[…]
March 4, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8-3-2022

[…]
March 2, 2022

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2-3-2022

[…]
February 25, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-3-2022

[…]
February 21, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 25-2-2022

[…]
February 18, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-2-2022.

[…]
February 17, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-02-2022.

[…]
January 28, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 01-02-2022

[…]
January 24, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-01-2022

[…]
Accessibility
Κλείσιμο