Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

April 29, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-5-2022

[…]
April 27, 2022

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-4-2022

[…]
April 21, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-4-2022

[…]
April 15, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-4-2022

[…]
April 15, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-4-2022

[…]
April 13, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 15-4-2022

[…]
April 7, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-4-2022

[…]
April 4, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8-4-2022

[…]
March 31, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-4-2022

[…]
March 28, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1-4-2022

[…]
Accessibility
Κλείσιμο