Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

May 22, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 28-5-2020

[…]
May 14, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 18-5-2020

[…]
April 22, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29-4-2020

[…]
April 13, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 15-4-2020

[…]
March 27, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 31-3-2020

[…]
March 27, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 1-4-2020

[…]
March 18, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 20-3-2020

[…]
March 9, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

[…]
March 6, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

[…]
February 28, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-3-2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο