Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

September 24, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

[…]
September 11, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 17-9-2020

[…]
August 31, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4-9-2020

[…]
August 21, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27-8-2020

[…]
August 14, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 20-8-2020

[…]
July 31, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 6-8-2020

[…]
July 24, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 27-7-2020

[…]
July 20, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση – διαβούλευση την Παρασκευή 24-7-2020

[…]
July 17, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21/7/2020

[…]
July 17, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22-7-2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο