Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

November 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 26-11-2020

[…]
November 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27-11-2020

[…]
November 16, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-11-2020

[…]
November 11, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-11-2020

[…]
November 10, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10-11-2020

[…]
October 30, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-11-2020

[…]
October 30, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

[…]
October 12, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

[…]
October 5, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9-10-2020

[…]
September 25, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-9-2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο