Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

January 14, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19-1-2021

[…]
January 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-01-2021

[…]
December 24, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-12-2020

[…]
December 24, 2020

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-12-2020

[…]
December 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2020

[…]
December 22, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-12-2020

[…]
December 21, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2020

[…]
December 8, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 8-12-2020

[…]
December 8, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 8-12-2020

[…]
November 30, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4-12-2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο