Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

November 22, 2016

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας την 23-11-2016

[…]
November 15, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – 15-11-2016-

[…]
November 11, 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 18-11-2016

[…]
November 10, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

[…]
November 7, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-11-2016

[…]
October 20, 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2016

[…]
October 20, 2016

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2016

[…]
October 6, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2016

[…]
September 19, 2016

Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

[…]
September 12, 2016

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

[…]
Accessibility
Κλείσιμο