Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

March 26, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-3-2021

[…]
March 26, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-3-2021

[…]
March 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-3-2021

[…]
March 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-3-2021

[…]
March 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-3-2021

[…]
March 8, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 11-3-2021

[…]
March 5, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10-3-2021

[…]
March 4, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

[…]
February 25, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1-3-2021

[…]
February 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 26-2-2021.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο