Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου – Οικονομικής Επιτροπής

January 20, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 20-01-2021

[…]
January 15, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-01-2021

[…]
January 14, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19-1-2021

[…]
January 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-01-2021

[…]
December 24, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-12-2020

[…]
December 24, 2020

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-12-2020

[…]
December 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2020

[…]
December 22, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-12-2020

[…]
December 21, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2020

[…]
December 8, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 8-12-2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο