Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

November 16, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού καταφυγίου ζώων”

[…]
November 16, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του Δημοτικού καταφυγίου ζώων”

[…]
November 13, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Αντιολισθητικών αλυσίδων για τα οχήματα του Δήμου που συμμετέχουν στον αποχιονισμό”

[…]
November 10, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Ειδών Πληροφορικής”

[…]
November 2, 2020

Προκήρυξη ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021”

[…]
October 5, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Τεχνικό Έλεγχο και Έκδοση Καρτών Καυσαερίων Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

[…]
September 30, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και φαξ για τα έτη 2020 -2021”

[…]
September 29, 2020

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου: ” Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας”

[…]
September 29, 2020

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου:” Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας, έτους 2020”

[…]
September 25, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αδρανών υλικών”

[…]
Accessibility
Κλείσιμο