Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 84/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 14.255,58 ευρώ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 83/2016 – Ανάθεση επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας σε Δικαστικούς Επιμελητές

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 82/2016 – Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, εκτέλεσης του έργου: « Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»

[…]
July 19, 2016

Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 80/2016 – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας, οικονομικού έτους 2016

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 79/2016 – Υποβολή μελέτης για «Εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης διαμερισμάτων 1ου , 3ου & 5ου ορόφου του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου επί της οδού Ολύμπου 30 στη Θεσσαλονίκη», προϋπολογισμού 44.564,70 ευρώ για έγκριση τρόπου εκτέλεσης & τροπ/ση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος του Δημ.Γ.Τσίρου

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 78/2016 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής προϋπολογισμού 8.797,69 ευρώ και ανάθεση της εργασίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων στο Δημο Εορδαίας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 77/2016 – Εγκριση κατάθεσης προσφυγής κατά απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας και εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Εορδαίας σε παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 76/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας, ορισμός αναδόχου

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 72/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσης ύψους 3.259,60 από ΚΑ 00.6739.0005 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών του κληροδοτήματος του Δημ. Γ. Τσίρου

[…]
Accessibility
Κλείσιμο