Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 27/2016 – Τροποποίηση Καταστατικού Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β ) Μεσοβούνου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 26/2016 – Παραλαβή μελετών που εκπόνησε η ΑΝΚΟ ΑΕ μέσω προγραμματικών συμβάσεων

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 25/2016 – «Αύξηση Π/Υ των έργων του 4ου Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας λόγω Αναπροσαρμογής των ποσών με τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) με τους τίτλους: α) «Συντήρηση-Διαμόρφωση (Βελτίωση) αγροτικής οδοποιίας (από γήπεδο τ.δ. Αγίου Χρυσοφόρου έως το δ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 24/2016 – Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2015

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 23/2016 – Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΠΕ & ΤΕ έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 22/2016 – Έγκριση Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 21/2016 – Έγκριση δαπάνης μετακίνησης συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη στις 15 & 16 Ιανουαρίου 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 20/2016 – Λήψη απόφασης συνδιοργάνωση εκδηλώσεων α. με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για το Πανελλήνιο κύπελο επιλέκτων αγώνων Άρσης Βαρών β. με την Μητρόπολη Φλωρίνης –Πρεσπών & Εορδαίας – την Πανελλήνια Ένωση Σουρμενιτών – τον Σύλλογο εκπαιδευτικών Α΄

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 18/2016 – Κατανομή ποσού ( Α κατανομή ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 19/2016 – Αποφασίσθηκε η έγκριση της υπ.αριθμ. 12/2016 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» σχετικά με «Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 5.685,40 ευρώ για την υπογραφή της σύμβασης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο